Οικογένεια εφαρμογών Singularlogic GALAXY. Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας το Microsoft .NET Framework 4.0 (συμβατότητα και με την έκδοση 3.5) και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. 

Εξασφαλίζει στην επιχείρηση και τους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού, αυτοματοποίηση των διαδικασιών, συνολικό έλεγχο, εικόνα της επιχείρησης από ένα σημείο, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης, προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Θα σας προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη, ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για την επιχείρηση.